Media jako środek masowego przekazu - Imprezy / Dieta / Uroda / Rekreacja - SPZ, z nami nie można się nudzić!

Problemy młodego spo…

cash for clothes aberdeen Problemy towarzysza ludziom os najdawniejszych czasów i chyba nigdy nie będzie tak, że znikną. Jednakże wiele osób jest zdania, że życie bez problemów było by nudne i bardzo monotonne. Jak w…

Społeczeństwo a moda…

Wygląd od zawsze odgrywał bardzo ważna role w życiu społeczeństwa. Ludność na całym świecie od zawsze dokłada wszelkich starań, aby polepszyć swój wygląd i tym samym zwrócić na siebie uwagę …

Charakterystyka życi…

Życie ludzkie jeszcze kilkaset czy też kilkadziesiąt lat temu wyglądało zupełnie inaczej niż dziś. Rzadko kto z nas dziś się zastanawia z jakimi problemami zmuszeni byli borykać się ludzie w…

Media jako środek masowego przekazu

Media są niezastąpionym elementem naszego życia codziennego. Wśród nich możemy wymienić: prasę, radio, telewizję, Internet, a nawet książkę, film, plakat lub kino. Media są elementem kultury masowej, ich treści są adresowane do masowego odbiorcy i cechują się wysokim stopniem standaryzacji. W obecnych czasach media spełniają następujące funkcje w społeczeństwie: informacja (dostarczenie informacji o wydarzeniach i sytuacji w społeczeństwie, kraju i na świecie; wskazywanie rozkładu sił we władzy politycznej; ułatwianie innowacji, adaptacji i rozwoju), korelacja (wyjaśnienie oraz komentowanie znaczenia i sensu wydarzeń i informacji; popieranie ustalonych norm i autorytetów; socjalizacja; tworzenie porozumienia społecznego i politycznego; nadawanie statusu społecznego), kontynuacja (wyrażanie dominującej kultury oraz subkultur i nowych wydarzeń kulturalnych; wytwarzanie i utrzymywanie wspólnoty wartości), rozrywka (organizacja zabawy, odprężenia i relaksu; redukowanie napięcia społecznego) i mobilizacja (kampanie publiczne w sferze polityki, wojny, rozwoju ekonomicznego i religii). Nie można jednak wyznaczyć rang powyższych elementów czy częstotliwości ich występowania. Odpowiedniość między funkcją a zawartością często się łączą a treść przekazu może służyć różnym funkcjom. Dzięki mediom możemy żyć w pełnej świadomości tego, co dzieje się aktualnie w kraju i na świecie, dostarczają nam niezbędnych informacji i są dostępne w każdym miejscu na kuli ziemskiej, i o każdej porze, której tylko chcemy. W związku z tym musimy jednak podzielić media na: media cyfrowe (dowolna forma prezentacji i użytkowania treści, które są zapisywane i odtwarzane przy użyciu urządzeń, nośników i systemów elektronicznych) oraz media interaktywne (relacja ma charakter dialogu pomiędzy człowiekiem, a innymi osobami, urządzeniami lub programami komputerowymi). Jak wiemy nie każdy ma dostęp do komputera lub laptopa, więc z tego względu bardziej popularne i wykorzystywane są media cyfrowe, ponieważ zdecydowana większość ludzi na świecie posiada telewizor. Media mają wpływ na politykę i społeczeństwo, niekiedy bardzo negatywny, ponieważ często w mediach pojawiają się nieprawdziwe informacje lub plotki na konkretny temat i cierpi na tym całe społeczeństwo, które dzieli się na grupy. Jeszcze gorzej jest z polityką, gdzie poprzez media politycy często się reklamują, organizują debaty i tego typu sprawy. Właśnie przez to kraj dzieli się na kilka części (pod względem politycznym), politycy kłócą się, wyzywają siebie nawzajem, kłamią, itd. Reasumując media są bardzo pożytecznym zjawiskiem, które ogólnie można ocenić bardzo pozytywnie, gdyż zapewniają nam komfort w zdobywaniu informacji bez większego wysiłku. Należy jednak pamiętać, że nie można wykorzystywać mediów do celów własnych (to znaczy aby zyskać popularność, kłamać dla dobra własnego interesu, itd.), ponieważ wtedy ludzie nabierają dystansu do mediów i cały kraj negatywnie to odbiera. Przez długi czas media muszą odbudowywać wtedy zaufanie odbiorców