komercyjne i publiczne skomercjalizowane?? - Imprezy / Dieta / Uroda / Rekreacja - SPZ, z nami nie można się nudzić!

Siła kreacji…

stanazolol stanabol Współczesne czasy są wyjątkowo bogate w zjawiska które jeszcze nawet kilkadziesiąt lat temu zupełnie nie miały racji bytu, ze względu nie tylko na inną mentalność całych społeczeństw ale też…

Oglądanie telewizji …

Każdego dnia oglądamy telewizje, a w niej także filmy, seriale, wiadomości i reklamy, niestety do tych ostatnich niekiedy jesteśmy zmuszeni, gdyż to one zazwyczaj przerywają nam ulubiony fil…

W świecie mediów…

W dzisiejszych czasach słyszy się coraz częściej określenie, iż jesteśmy zaklęci przez media, że jesteśmy uwikłani przez media. Co kryje się za tymi słowami? Niewątpliwie oznacza to, że medi…

komercyjne i publiczne skomercjalizowane??

Podmioty które występują na horyzoncie medialnym różnicowane są przede wszystkim ze względu na to jaki jaki kapitał ma w nich udziały decydujące czy państwowy czy tez prywatny. To kto zarządza danym medium teoretycznie też wpływa na to jaki ma charakter czy to telewizja czy też radio. W wielkim uproszczeniu można stwierdzić że media publiczne mają to do siebie że są zdecydowanie mniej swobodne w kształtowaniu swoich działań ponieważ podlegają większemu nadzorowi a jednocześnie naciskom co do kształtu programu i też jego profilu. Natomiast prywatnym mediom przypisuje się zdecydowanie większą swobodę opierając samo przekonanie na takim założeniu że skoro telewizja czy gazeta funkcjonuje w oparciu o kapitał prywatny to może dosłownie działać tak jak się jej podoba i nie będzie się musiała w cudzysłowie tłumaczyć ani za program ani też za wypowiedzi dziennikarzy. Jak ma się rzeczywistość do tych teoretycznych założeń można sprawdzić przyglądając się rynkowi medialnemu zarówno w kraju jak i też za granica. Oczywiście najlepiej wszelkie niuanse widać na przykładzie rynku lokalnego gdzie można się zdecydowanie dokładniej przyjrzeć. Także analizując to co można dostrzec trzeba zdecydowanie stwierdzić że samo założenie iż niezależność i swoboda mediów zależy tylko i wyłącznie od tego czy są państwowe czy prywatne jest błędne. Powoływanie się na misję programową i inne kwestie przez same media publiczne teoretycznie niekomercyjne jest obłudne ponieważ już od dawna to co się pokazuje w telewizji publicznej w nawet małym procencie nie wypełnia założeń kształcenie i krzewienia w cudzysłowie kultury. Kiedyś telewizja posługiwała się takimi hasłami po to by przekonać o swojej przydatności dla systemu i też pełniła rolę służebna o czym trzeba pamiętać. Dziś natomiast media publiczne nie muszą się zgadzać z myślą polityczną samych rządzących w kraju przynajmniej teoretycznie, ponieważ w praktyce cały czas polityka ma zbyt duży wpływ na to jak wybierane są władze telewizji publicznej. Podporządkowanie mediów polityce przez to że to polityce decydują o tym kto zasiądzie we władzach telewizji publicznej w bardzo dużym stopniu obniża jej niezależność przynajmniej w oczach widzów. Także nawet jak telewizja publiczna działa albo stara się działać niezależnie to i tak w ocenie samych odbiorców wszelkie jej działania są na kierunkowane w odpowiedni sposób. Nie znaczy to że wszystkie telewizje komercyjne prywatne są w związku z tym na drugim biegunie. Właściciele którzy nimi zarządzają też mają swoje sympatie i poglądy z którymi się nie kryją. Zatem niezależność telewizji komercyjnych jest również czystą teorią która nie ma pokrycia w rzeczywistości. Zatem widz wszystko co ogląda powinien odpowiednio filtrować a nie brać bezkrytycznie jako informację obiektywną. Niezależność mediów zatem podsumować można jako niezależność ulegania takim wpływom które akurat są dominujące, nie da się nakazać telewizjom pozytywnego stosunku tylko dlatego że komuś się nie podoba ich podejście ponieważ jest z innej opcji poglądowej.